El huerto familiar ecológico

Cultivar un hort ecològic és més que obtenir verdures, fruites i hortalisses de manera natural, ja que els fruits més preuats que s'aconsegueixen amb el seu conreu són els beneficis per a la pròpia salut i la de l'entorn, veritables fites d'una Escola Verda com la nostra.
L'hort ecològic fa dels nostres patis, dels nostres balcons, dels nostres jardins i en general del nostre món, un món més sostenible.
EL HUERTO FAMILIAR ECOLÓGICO
Mariano Bueno
Ed Integral
Related Posts with Thumbnails